Doprava zdarma od €100
Viac ako 44 000 produktov
{{ aa_name() }}

Núdzové osvetlenie

Núdzové osvetlenie

Núdzové osvetlenie

Núdzové osvetlenie by malo byť prispôsobené najhorším svetelným podmienkam, aby boli viditeľné v prípade problémov s hlavným osvetlením. Používa sa pri poruche základného osvetlenia. Mal by používať nezávislý zdroj energie, ktorý mu umožní pracovať nezávisle od problémov s hlavným osvetlením.

V núdzovom osvetlení môžeme spomenúť:

  • evakuačné osvetlenie
  • náhradné osvetlenie
  • osvetlenie únikovej cesty
  • osvetlenie otvoreného priestoru
  • osvetľovanie zón s vysokým rizikom
  • bezpečnostné značky

Núdzové osvetlenie by sa malo zamerať predovšetkým na správne značenie a osvetlenie únikovej cesty, ktorá umožňuje bezpečné opustenie budovy. Mala by fungovať aspoň jednu hodinu.

Osvetlenie otvoreného priestoru pomáha pri evakuácii z budov, ktoré nemajú špecifický plán únikových ciest. Používajú sa aj vo veľkých budovách s rozlohou viac ako 60 m2.

Osvetlenie vysokorizikových zón je navrhnuté tak, aby umožnilo zamestnancom bezpečným spôsobom vykonať potrebné postupy. Neexistuje tu žiadny časový limit. Mala by byť prispôsobená typu vykonávanej práce.

Pomocné osvetlenie používame vtedy, keď je v danej miestnosti napriek poruchám potrebné štandardné operácie.

Pokiaľ ide o rodinné domy, nie je potrebné v nich používať núdzové osvetlenie. Ak však máme veľké metre a deti alebo starší ľudia žijú s nami, stojí za to uvažovať o inštalácii takéhoto osvetlenia. Stojí za to usporiadať žiarovky núdzového osvetlenia tak, aby eliminovali čo najviac nebezpečenstiev v dôsledku vyrazených ciest alebo ťažkých predmetov.

Evakuačné osvetlenie

Evakuačné osvetlenie je potrebné vo verejných zariadeniach, ako sú školy, kancelárie, kiná a nemocnice. Záleží na jeho kvalite, ako efektívne sa bude vykonávať evakuácia z budovy.

S náležitou starostlivosťou by sa mali zvoliť tak svetlomety, ako aj značky určené na osvetlenie únikovej cesty, ako aj na otvorené alebo obzvlášť nebezpečné zóny.

Stojí to za záchranu?

Lacné svietidlá sú schopné plniť svoju úlohu za normálnych podmienok. V prípade poruchy alebo požiaru nám nedostatok certifikovaných svetlometov môže priniesť veľa problémov. Okrem finančných pokút uložených za nedodržanie príslušných požiadaviek na núdzové osvetlenie môže zanedbanie riadneho označenia únikovej cesty viesť k ohrozeniu bezpečnosti osôb v budove.